Simulaattorikeskus

KMC:n koulutus- ja simulaattorikeskus sijaitsee Ekamin Katariinan kampuksella osoitteessa Lehmustie 4 D, 48130 Kotka. Siellä on kattavasti erilaisia merenkulku-, satama- ja logistiikka-alan simulaattoreita.

Merenkulkuala

Merenkulkualalla on käytössä navigointi-, DP-, konehuone-, GMDSS- nestelasti- ja öljynkeräinsimulaattoreita. Tarjoamme monipuolista koulutusta ja harjoittelua. Meillä on koulutetut simulaattoriohjaajat, joilla on vahva ymmärrys, tieto ja taito sekä kokemus merenkulusta.

Navigointisimulaattorimme koostuvat kahdeksasta navigointityöasemasta, kolmesta navigointikomentosillasta ja kahdesta näiden kaikkien toimintaa ohjaavasta ja valvovasta navigointiohjaajan työasemasta. Alusvalikoimamme on laaja ja kattaa erilaisia laivatyyppejä pienestä veneestä suureen tankkialukseen. Harjoitusalueina ovat kaikki Suomen luotsattavat rannikko- ja sisäväylät sekä useat muut paikat maailmalta, kuten Gibraltarin, Tanskan ja Doverinsalmi. Käytössä ovat neljän eri valmistajan tutkat (Bridge Master E, Furuno, Nucleus ja Navi-Radar 4000), elektroniset merikartta- ja turvallisuustietojärjestelmät (Navi-Sailor 4000) sekä GMDSS-radiolaitteistot. Simulaattoreissa on mahdollista harjoitella muun muassa navigointilaitteiden käyttöä, komentosiltatyöskentelyä sekä erilaisia luotsaus-, pelastus- ja öljyntorjuntatehtäviä.

DP-simulaattorimme koostuvat kuudesta DP-työasemasta ja yhdestä navigointikomentosillan yhteyteen sijoitetusta DP-järjestelmästä (Navis NavDP 4000).

Konehuonesimulaattorimme koostuvat kahdeksasta konehuonetyöasemasta ja yhdestä näiden toimintaa ohjaavasta ja valvovasta konehuoneohjaajan työasemasta. Mallinnettuina ovat esimerkiksi hidaskäyntinen ja keskinopea dieselmoottori.

GMDSS-simulaattorimme koostuvat kahdeksasta radiotyöasemasta ja yhdestä näiden toimintaa ohjaavasta ja valvovasta radio-ohjaajan työasemasta.

Nestelastisimulaattorimme koostuvat kahdeksasta alustyöasemasta ja yhdestä näiden toimintaa ohjaavasta ja valvovasta lastinkäsittelyohjaajan työasemasta. Mallinnettuina ovat kahden erikokoisen tankkialuksen (Tanker LCC ja VLCC) sekä öljyterminaalin kaikki lastinkäsittelyjärjestelmät ja -laitteistot.

Öljynkeräinsimulaattorimme on ainutlaatuinen harjakeräintä mallintava öljyn keräämiseen suunniteltu laite. Harjakeräintä käytetään kauhakuormaajan päältä. Simulaatioympäristönä on joko satama-allas tai proomu. Käyttäjä saa raportin onnistumisestaan harjoituksen päätyttyä. Simulaattoria käytetään navigointikomentosiltojen kanssa osana öljyntorjunnan koulutuskokonaisuutta, joka on suunnattu öljyntorjunnan eri toimijoille. Öljynkeräin täydentää koko öljyntorjunnan ja -keräämisen prosessia ja auttaa antamaan käsityksen syntyvistä jätemääristä. Laitteen on toimittanut Mevea Oy ja se mallintaa Lamor Corporation ltd:n harjakeräintä.

Lisätietoja merenkulkualan simulaattoreista: Minna Markkanen, +358 50 570 5423
minna.markkanen@ekami.fi.

Satama-ala ja logistiikka

Järjestämme satamanostureiden kuljettajien lakisääteistä pätevöitymiskoulutusta satamissa ja teollisuudessa toimiville kuljettajille. Simulaattoreilla voidaan harjoitella erityyppisten nostureiden käyttöä turvallisesti ja tehokkaasti. Moderni koulutus auttaa yrityksiä myös paremman liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Liebherr ja Mantsinen. Simulaattorit on toimittanut Mevea Oy.

Keskuksessa on lisäksi logistiikkasimulaattorit, joilla voidaan harjoitella autolla, kuorma-autolla ja trukilla ajoa.

Käytössämme ovat  simulaattorit: STS Gantry Crane, Mobile Harbour Crane, Ship’s Crane, Material Handler “Mantsinen” -type ja RTG Crane.

Katso Nosturikoulutuksen uusi toteutusmalli.

davLisätietoja:
kouluttaja Simo Knutas
+358 400 559 191
simo.knutas@ekami.fi