Laivaväkeen kuuluvalla henkilöllä on oltava STCW-säännöstön A-VI/6-1 säännön mukainen
turva-toimiasioiden peruskoulutus ja laivaväkeen kuuluvalla henkilöllä, jolla on määrättyjä
turvatoimitehtäviä, on oltava STCW-säännöstön A-VI/6-2 säännön mukainen turvatoimiasioiden lisäkoulutus.
 
Kurssin tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot ja taidot niistä turvatoimiin liittyvistä asioista, joita aluksen turvasuunnitelma edellyttää. Niitä ovat:
1.Turvaharjoitukset, turvatasot ja niihin liittyvät toimet aluksella
2. Ajankohtaisten turvauhkien ja – mallien osaaminen
3. Aseiden, vaarallisten esineiden ja laitteiden tunnistaminen ja löytäminen
4. Syrjimättömyysperiaatetta noudattaen turvallisuutta uhkaavan henkilön käyttäytymismallin tunnistaminen
5. Turvatoimitekniikoiden kiertäminen
6. Väkijoukkojen hallitsemisen tekniikka