Ship Safety Officer -kurssi

 
Kohderyhmä: Alusten turvallisuudesta vastaava kansi- ja konepäällystö
 
Tavoitteet:
 
Opiskelija
 
tietää ja tunnistaa yleiset vaaratekijät alusympäristössä
ymmärtää Safety Officerin rooli aluksella ja yleisten vaaratilanteiden tunnistamisen ja turvallisuusajattelun levittämisen tärkeys
osaa suorittaa riskien arviointia ja suorittaaonnettomuustutkintaa ja onnettomuuden pääsyiden analysointia sekä ymmärtää läheltä piti -tilanteiden ja onnettomuuksien raportoimisen tärkeyden
osaa suoriutua sisäisistä ja ulkoisista auditoinneista.
Koulutuksen kesto: 2 päivää (16 h)
 
Osallistujamäärä: 16 henkilöä