SRC-kurssi (Short Range Certificate) Rannikkolaivurin radioliikennekurssi

 

VHF tai VHF-DSC radiolla varustetun aluksen radioliikenteen hoitajalta vaadittava pätevyystodistuksen saamiseksi tulee suorittaa viestintäviraston järjestämä SRC tutkinto johon
SRC-kurssi valmentaa..
 
Opiskelija oppii tuntemaan VHF- ja VHF-DSC-järjestelmien toiminnan käytännössä, pääpaino on hätä-, pika- ja varoitusliikenteessä sekä kanavien käyttöä koskevissa asioissa.
 

Sisältö:  VHF ja VHF-DSC laitteen käyttö Hätä-, Pika-, Varoitus ja rutiiniliikenteessä. EPIRB:n ja SART:n käyttö. Kurssi sisältää simulaattoriharjoituksia.

Kurssivastaava: Henri Westerberg