ROC-koulutus 


Kohderyhmä: Alusten kansipäällystö Pätevyys vaaditaan, mikäli alus liikennöi GMDSS-alueen,  A1-merialueilla.

Tavoite: Pystyä hoitamaan aluksen radioasemaa GMDSS-vaatimusten mukaisesti.

Sisältö: Aluksen radioaseman laitteiden käyttö hätä-, turvallisuus ja rutiiniliikenteessä A1 merialueella. Seuraavien säädösten mukaisesti.

• International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW) 
• ITU Radio Regulations 
• SOLAS 1974 as amended, Chapter IV, Part C, Regulation 16 
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/25/EY merenkulkijoiden 
vähimmäiskoulutuksesta, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001 
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/45/EY direktiivin 
2001/25/EY muuttamisesta 
• Euroopan viestintähallintojen yhteiselimen CEPTin päätös 

CEPT/ERC/DEC/(99)01 (tutkintovaatimukset)

Suoritustavat ja arviointi: Kurssi pidetään lähiopetuksena, joka sisältää luentoja ja harjoituksia. Kurssin lopuksi suoritetaan Viestintäviraston tutkinto.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille jaetaan kurssimateriaali.
 
Kurssivastaava: Henri Westerberg
 
Lisätiedot: Kurssimaksu sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, lounaan ja 2 kertaa kahvit päivittäin.

Osallistujamäärä: 8 henkilöä