MRM - Maritime Resource Management

 
 
Kohderyhmä:
Alusten kone- ja känsipäällystö, luotsit ja prosessivalvomojen henkilöstö.
 
Tavoitteet:
Turvallisempi komentosilta- ja konevalvomotyöskentely.
 
Sisältö:
Erilaiset johtamistavat, johtaminen eri tilateissa, toiminta erilaisten kulttuurien kanssa, kommunikointi ja yhteistoiminta, johtamista vaikeuttavat tekijät.
 
Suoritustavat ja arviointi:  Tietokoneavusteinen opetus, videoesimerkit, interaktiivinen keskustelu luennoitsijan johdolla, ryhmätyöt todellisten esimerkkitapausten pohjalta.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille jaetaan kurssimateriaali.
 
Koulutuksen kesto: 3 päivää (24 h)
 
Kurssivastaava: Tapani Salmenhaara
 
Lisätiedot: Kurssimaksu sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, lounaan ja 2 kertaa kahvit päivittäin.