Lääkintähuollon kertauskoulutus aluksen päälliköille ja terveydenhuollosta vastaaville 

 
Kohderyhmä: Aluksen päälliköt ja laiva-apteekkien hoitajat.
 
Tavoitteet: Koulutus antaa valmiudet hoitaa laivalla sattuneet sairastumistapaukset, tapaturmat sekä ensiapua ja ensihoitoa vaativat hätätilanteet.
 
Suoritustavat ja arviointi: Koulutuksen alussa pidetään lähtötasokoe (perustuu SPR:n ensiapukirjaan, joka toimitetaan osallistujille osallistumisvahvistuksen yhteydessä) ja lopussa kirjallinen sekä käytännön koe. Hyväksytyistä suorituksista opiskelija saa englanninkielisen todistuksen ja EA2 -kortin.
 
Koulutus on opetushallituksen hyväksymä ja se täyttää laiva-apteekkipäätöksen 22.3.194 vaatimukset. Koulutus perustuu STCW yleissopimukseen (sääntö VI/4, osasto A-VI/4-2).