Kotimaanliikenteen laivuri
 

Kotimaanliikenteen laivurin pätevyyttä tarvitseville henkilöille
Sisältö:

Vaatimukset:

Merimieslääkärintodistus merikelpoisuudesta ja kuljettajakurssin laivakonetekniikka on oltava suoritettuna

Toteutus ja ajankohta:

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kesto 11 viikoa.
 

Tavoite:

Kotimaanliikenteen laivurin koulutus ja sen perusteella annettava pätevyyskirja oikeuttaa haltijansa toimimaan kotimaanliikenteessä päällikkönä aluksessa, jonka brutto on alle 500.

Pätevyyskirja vaatimukset:

18 vuoden ikä
työkokemus
Lasti- ja matkustaja-alusten laivaväen pätevyydestä säädetään aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetussa asetuksessa (1797/2009) eli miehitysasetuksessa.

 
Koulutusvastaava: Petri Luotio