ISPS-Turvapäällikkökertaus

Kohderyhmä: 
 
Ne varustamoiden ja satamien sekä alusten ISPS-koodin mukaisen turvajärjestelmän suunnittelijat ja järjestelmän toiminnasta vastaavat, jotka ovat aiemmin käyneet Turvapäällikkökoulutuksen.
 
Tavoitteet: 
 
Opinnoissa kerrataan ISPS-koodin osien A ja B sisältö.
 
Sisältö: 
 
Merenkulun turvallisuuspolitiikka, turvavastuut, turva-arviointi, turvasuunnitelma, pommiuhat, aseiden ja vaarallisten aineiden sekä esineiden tunnistaminen ja havaitseminen, henkilön profilointi, turvallisuustekniikan hyväksikäyttö.
 
Suoritustavat ja arviointi: 
 
Koulutus järjestetään lähiopetuksena, joka sisältää luentoja ja ryhmätöitä. Kurssin läpäiseminen edellyttää osallistumista kaikille tunneille.
 
 
 
Kurssivastaava: Timo Alava
 
 
Lisätiedot: Kurssimaksu sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, lounaan ja 2 kertaa kahvit päivittäin.