ISPS-Turvapäällikkökoulutus


Kohderyhmä:
Varustamoiden ja satamien sekä alusten ISPS-koodin mukaisen turvajärjestelmän suunnittelijat ja järjestelmän toiminnasta vastaavat.

Tavoitteet:
Opinnot täyttävät ISPS-koodin osien A ja B vaatimukset (US Coast Guardin edellyttämällä tavalla).

Sisältö:
Merenkulun turvallisuuspolitiikka, turvavastuut, turva-arviointi, turvasuunnitelma, pommiuhat, aseiden ja vaarallisten aineiden sekä esineiden tunnistaminen ja havaitseminen, henkilön profilointi, turvallisuustekniikan hyväksikäyttö.
 

Suoritustavat ja arviointi: Koulutus järjestetään lähiopetuksena, joka sisältää luentoja ja ryhmätöitä. Koulutuksen läpäiseminen edellyttää osallistumista kaikille tunneille.

Oheismateriaali: Koulutettaville lähetetään ennakkotehtävät sekä jaetaan kurssimateriaali.

Koulutuksen kesto: 3 päivää (24 h)