GOC-täydennyskoulutus

Kohderyhmä: 
 
Aluksen kansipäällystö. Pätevyys vaaditaan, mikäli alus liikennöi GMDSS-alueen A1 ulkopuolella, tai myös A1-merialueilla, jos aluksella on MF-, HF- tai Inmarsat-radioliikennelaitteita.
 
Tavoitteet: Pystyä hoitamaan aluksen radioasemaa GMDSS-vaatimusten mukaisesti.
 
Sisältö: GMDSS radiolaitteiden käyttö hätä-, turvallisuus- ja rutiiniliikenteessä. Harjoituksia GMDSS-simulaattorilla. EPIRBit ja SART. Aiheettomien hätähälytyksien peruminen.
 
Suoritustavat ja arviointi: Kurssi sisältää luennot, havaintoesimerkit, radioasemaharjoitukset, hätä- ja turvallisuusliikenneharjoitukset radioliikennesimulaattorilla.
 Kurssi pidetään lähiopetuksena, joka sisältää luentoja ja harjoituksia.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille jaetaan kurssimateriaali.
 
Kurssivastaava: Henri Westerberg
 
Lisätiedot: Kurssimaksu sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, lounaan ja 2 kertaa kahvit päivittäin.