Meripäällystön yleinen ensiapu ja terveydenhuoltokoulutus

 
Kohderyhmä: Meripäällystöön kuuluvat henkilöt.
 
Tavoitteet:
 
Opiskelija omaa valmiudet tunnistaa terveyteen ja peruselintoimintoihin kohdistuvat hätätilanteet ja poikkeavuudet sekä hallitsee valmiudet ensiapuun ja ensihoitoon.
 
Suoritustavat ja arviointi:
 
Kurssin läpäisemiseksi edellytetään läsnäoloa kaikilla tunneilla. Kurssin alussa pidetään etukäteen lähetetystä Ensiapukirjasta kuulustelu, jolla arvioidaan kurssilaisten lähtötilanteen tieto-taitotaso. Kurssin lopuksi pidetään loppukoe. Hyväksytyistä suorituksista opiskelija saa englanninkielisen todistuksen ja EA1 -kortin.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille lähetetään etukäteen luettavaksi Ensiapuopas.