ECDIS-koulutus (Electronic chart display and information system)


Kohderyhmä: Alusten kansipäällystö

Tavoite: Perehdyttää opiskelija elektronisiin karttajärjestelmiin ja ECDISin käyttöön turvallisen navigoinnin varmistamiseksi.

Koulutuksen kesto: 3 päivää (24 h)

Osallistujamäärä: 8 henkilöä