Crowd and Crisis Management -kurssi

 
Kohderyhmä: Matkustaja- ja ro-ro-matkustaja-alisten päällystö ja matkustajien opastukseen ja evakuointiin osallistuva henkilöstö.
 
Tavoitteet: Toimia oikein ja tehokkaasti kriisitilanteissa, pystyä ohjeistamaan ja opastamaan matkustajia hätä- ja evakuointitilanteissa.
 
Sisältö: Hätätilannejohtaminen, väkijoukkojen johtaminen hätätilanteissa, hätätilanne yksilön kokemuksena, stressi ja stressin hallinta, traumatisoituminen kriisin seurauksena, fyysisen hyvinvoinnin arviointi, debriefing ja defusing, evakuointiharjoitus.
 
Suoritustavat ja arviointi: Luennot, keskustelut ja ryhmätyöt. Evakuointiharjoitus koulualuksella.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille jaetaan kurssimateriaali.