STCW Basic Safety Training

 

(Hätätilanteiden peruskoulutus)

Koulutus on tarkoitettu aluksella työskenteleville tai sinne aikoville henkilöille, joille on merkitty tehtäviä aluksen hälytysluettelossa

Opintojärjestelyt: Koulutus on lähiopetusta, joka sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua.

Opetus annetaan Kotkassa. Käytännön harjoitteet suoritetaan altaalla sekä meressä

Vaatimukset kurssille osallistumiseksi: riittävä uimataito

Koulutus on yhteensä viisi päiväinen ja sisältää seuraavat osat

 

Sisältö:

Pelastautuminen (STCW A-VI/1-1) , 2pv

ensiapukoulutus (STCW A-VI/1-3) 2pv

työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (STCW A-VI/1-4) 1pv

 

Palokoulutusosio (STCW A-VI/1-2) ei sisälly koulutukseen, vaan se tulee suorittaa erilliskoulutuksena.