BTTP - Säiliöalustoimintojen perusteet

 
Kohderyhmä: Säiliöaluksiin aikova merihenkilöstö.
 
Tavoitteet: Luoda pohja perusturvallisuuteen eri tyyppisillä säiliöaluksilla.
 
Sisältö: Lastien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, säiliötyypit ja niiden rakenteelliset eroavaisuudet, terveyshaitat ja työhygienia, merellisen ympäristön suojelu, säiliöalusten palotorjunta ja lastioperaatiot.
 
Suoritustavat ja arviointi: Kurssi pidetään lähiopetuksena, joka sisältää luentoja sekä havaintoesityksiä. Kurssin läpäiseminen edellyttää osallistumista kaikille tunneille.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille jaetaan kurssimateriaali.