Koulutuskeskuksen simulaattorit

Kotka Maritime Centren simulaattori- ja koulutuskeskuksessa on nykyaikaiset laitteet ohjelmistoineen.

Navigointisimulaattorissa on kymmenen komentosiltaa, joista kahdessa on aidon laivan komentosiltalaitteistot ja isot visuaalinäytöt. Valittavissa on laivatyyppejä pienestä veneestä suureen tankkialukseen. Harjoitusalueina ovat Suomenlahden rannikon laivaväylät ja useita muita alueita maailmalta, esimerkiksi Englannin kanaali, Gibraltarin ja Tanskan salmet. Lisäksi käytettävissä on kolmen valmistajan tutkamallit, elektroninen merikarttajärjestelmä ECDIS ja meriliikenteen ohjaussimulaattori (VTS).

Konehuonesimulaattori koostuu kahdeksasta työasemasta. Aluksen konehuoneen kaikki toiminnot on simuloitu. Simulaattorissa voi valita hidaskäyntisen, raskaalla polttoöljyllä käyvän koneen tai keskinopean dieselmoottorin.

Lastinkäsittelysimulaattorissa on kahdeksan työasemaa, joissa on myös Onboard-NAPA -järjestelmä. Sillä voidaan simuloida eri laivatyyppien - mukaan lukien tankkialukset - lastioperaatioita ja vuotovakavuutta. Lisäksi simulaattorissa on vaarallisten aineiden merikuljetuksiin liittyvä ohjelmisto. Nestelastisatamien laivaterminaalitoimintoja simuloiva ohjelmisto on neljällä työasemalla sekä Pisces -ohjelmisto öljyntorjunnan suunnittelutoimintoihin yhdellä työasemalla.

GMDSS -simulaattori koostuu kahdeksasta työasemasta, joissa on radiokoulutuksiin soveltuvat ohjelmistot. Simulaattori on tarkoitettu koulutukseen ja tutkinnonpitoon sellaisten alusten kansipäällystöille, jotka tarvitsevat General Operator´s Certificate (GOC) tai Restricted Operator’s Certificate (ROC) -pätevyyden aluksen radioaseman hoitamiseen. Lisäksi simulaattoria voi käyttää etsintä- ja pelastusoperaatioiden (SAR) harjoiteluun sekä VTS -operaattorikoulutukseen. Simulaattorissa on aidon laivaradiolaitteiston kanssa yhteensopiva SAILOR 5000 -laitteisto. Lisäksi on mahdollista käyttää SAILOR Compact 2000, SAILOR System 4000, VHF & DSC FURUNO FM-8800S -radiolaitteistoja.