Koulutuskalenteri

Katso koulutustarjonta ja ilmoittaudu oheisista linkeistä:

Voit ilmoittautua myös kalenterin linkeistä tai puhelimella/sähköpostitse ja kysyä lisätietoja:

  • Niina Kärkkäinen, +358 50 577 7019, niina.karkkainen@ekami.fi
  • Saila Ylämäki, +358 50 576 5434, saila.ylamaki@ekami.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Kalenteri

Öljy-, kemikaali- ja kaasualusten turvallisuuskoulutukset

Koulutus Kesto Ajankohta Veroton hinta
GTT Kaasusäiliöalusten turvallisuuskoulutus

(STCW A-V/1-2-2)

kysy kouluttajalta: antti.lanki@xamk.fi 600
OTT Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus (STCW A-V/1-1-2) syksy 2018 600
Öljyntorjunnan täydennyskoulutus 3 pv  Kysy kouluttajalta emmi.rantavuo@xamk.fi
Pätevyystentit – säiliöalukset 0,5 pv Nonstop. Kysy kouluttajalta

antti.lanki@xamk.fi

150

Lisätietoja öljy-, kemikaali- ja kaasualusten turvallisuuskoulutuksista: Antti Lanki, +358 44 702 8516, antti.lanki@xamk.fi.

Radiokoulutukset

Koulutus Kesto Ajankohta Veroton hinta
GOC Yleinen radioasemanhoitajan lupakirja 10 pv 805
GOC/ROC refreshment 1 pv 250
ROC Rajoitettu radioasemanhoitajan lupakirja 5 pv 445
SRC Rannikkolaivurin radiotutkinto 2 pv 220

Lisätietoja radiokoulutuksista: Henri Westerberg, +358 50 575 5229, henri.westerberg@ekami.fi.

Navigointikoulutukset

Koulutus Kesto Ajankohta Veroton hinta
GOC/ROC – Refreshment 1 pv 250
SRC Rannikkolaivurin radiotutkinto 2 pv 220
ARPA-Tutkakoulutus 3 pv 600
ECDIS-Karttajärjestelmäkoulutus 4 pv 22.–25.10.2018 525

Lisätietoja navigointikoulutuksista: Antti Lanki, +358 44 702 8516, antti.lanki@xamk.fi.

ISPS/SSO ja turvatoimikoulutukset

SSO Aluksen turvapäällikön koulutus 2 pv 345
ISPS – Designated duties, turvavastaava (sis. STCW A-VI/6-2) 1 pv 200

Lisätietoja turvatoimikoulutuksista: Saila Ylämäki, +358 50 576 5434, saila.ylamaki@ekami.fi.

Turvallisuuskoulutukset

IMDG – Vaarallisten aineiden kuljetuskoulutus 3 pv 2.–4.10.2018 505
Turvatoimikoulutus 1 pv 200
CCM Crowd & Crisis Management 3 pv 485
Öljyntorjunnan täydennyskoulutus 3 pv Kysy kouluttajalta emmi.rantavuo@xamk.fi

Lisätietoja turvallisuuskoulutuksista: Niina Kärkkäinen,+358 50 577 7019, niina.karkkainen@ekami.fi ja Saila Ylämäki, +358 50 576 5434, saila.ylamaki@ekami.fi.

Kotimaan liikenteen koulutukset

Koulutus Kesto Ajankohta Veroton hinta
Koneenhoitajan koulutus 50 pv 13.10.–20.12.2018 595 (omaehtoinen)
850
(henkilöstö)
Kotimaanliikenteen laivurikoulutus 50 pv 13.10.–20.12.2018 595 (omaehtoinen)
850
(henkilöstö)
Kuljettajakoulutus 25 pv 10.9.–12.10.2018 540
(omaehtoinen)
700
(henkilöstö)

Lisätietoja kotimaan liikenteen koulutuksista: Niina Kärkkäinen,+358 50 577 7019, niina.karkkainen@ekami.fi.

Terveydenhuollon koulutukset

Koulutus Kesto Ajankohta Veroton hinta
Terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääkintähuollon kertauskoulutus laivapäällystölle ja laivasairaanhoidosta vastaaville henkilöille (STCW A-VI/4-2) 1 + 3 pv  10. – 12.10.2018 560
Terveydenhuollon ja sairaanhoidon kertauskoulutus vahtiperämiehille ja konepäällystölle (STCWA-VI/4-1) 2 pv  17. – 18.12.2018 450

Lisätietoja terveydenhuollon koulutuksista: Terhi Hede, +358 44 702 8710, terhi.hede@xamk.fi. Koulutukset toteutetaan Xamk:n Kotkan kampuksella, Pääskysentie 1, 48220 Kotka.

Muut merenkulun koulutukset

Erityinen hyväksytty kertaus (konepäällystö) 3 pv 4.–6.6.2018 1370
Basic Safety Training 5 pv 13.–17.8.2018 405
FRC (Nopean valmiusveneen kuljettaja) 4 pv 13.–15.8.2018 605
FRC refreshment 1 pv 23.8.2018 250
Pelastusvene- ja lauttamieskoulutus 3 pv 21. – 23.8.2018 405
Pelastusvene- ja lauttamieskoulutus refreshment 1 pv 28.8.2018 250
FRC refreshment 1 pv 6.9.2018 250
Konepäällikön koulutus 3 pv 24.–26.9.2018 620
Pelastusvene- ja lauttamieskoulutus refreshment 1 pv 25.9.2018 250
Erityinen hyväksytty kertaus (kansi- ja konepäällystö) 3 pv 1.– 3.10.2018 1370
MRM 3 pv Kysy ajankohtaa kouluttajalta tapani.salmenhaara@xamk.fi 600
Luotsi- ja linjaluotsi -erivapauskokeet ja -koulutukset – Lisätietoja 3 pv
Merenkulun palkanlaskenta ja henkilöstönhallinta FinnFox AIS – Automatic Identification System 2 pv

1 pv

420
300

Satama-alan koulutukset

Koulutus Kesto Ajankohta Veroton hinta
Kansinosturinkuljettajan pätevöitymiskoulutus 10 pv 1850
Satamakiskonosturinkuljettajan pätevöitymiskoulutus 5 pv 1850
Satamamobiilinosturin kuljettajan pätevöitymiskoulutus 3 pv 1195
Satamapuominosturin kuljettajan pätevöitymiskoulutus 3 pv 1195
ADR-kuljetukset merellä 1 pv 320

Lisätietoja satama-alan koulutuksista: Simo Knutas, +358 00 559 191, simo.knutas@ekami.fi.