ERITYINEN HYVÄKSYTTY KERTAUSKOULUTUS

Kansi- ja konepäällystön STCW-pätevyyskirjat ovat voimassa viisi vuotta.
Pätevyyskirjan haltijan katsotaan säilyttäneen ammattipätevyytensä, jos hänellä on edeltävien viiden vuoden aikana vähintään 12 kk hyväksyttävää meripalvelua päällystötehtävissä.
Jos meripalvelua tai aikaa meripalvelua vastaavista tehtävistä ei ehdi kertyä riittävästi tai pätevyyskirjan uusimiseen muusta syystä on tarvetta, tarjoamme mahdollisuuden suorittaa uuden asetuksen Aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä 79 § 4 kohdan mukaisen erityisen hyväksytyn uudelleenkoulutuksen. Se perustuu STCW  – yleissopimukseen ja Manilan 2010 muutoksiin.

Käytännön toteutus

Erityinen hyväksytty uudelleenkoulutus tapahtuu Kotka Maritime Centren omissa kurssi- ja simulaattoritiloissa Kotkassa – vaihtoehtoisesta koulutuspaikasta soveltuvin osin voidaan neuvotella asiakkaan kanssa erikseen.
Erityinen hyväksytty uudelleenkoulutus suunnitellaan ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko pienryhmille tai tarvittaessa yksityisopiskelijalle räätälöitynä.
Jotta koulutus- ja lähiopetustilanteet olisivat mahdollisimman tehokkaita ja käytännönläheisiä, simulaattoriharjoitusosiot pyritään sijoittamaan oppilaitoksemme muun koulutuksen yhteyteen. Tämä vaikuttaa myös kurssin lopulliseen hinnoitteluun asiakasystävällisesti.
Lähiopetusjaksoa varten uudelleenkoulutukseen osallistuvalle annetaan etäopiskelun materiaalipaketti. Lähdeaineiston lisäksi paketti sisältää ennakkotehtävät, jotka osallistuja ratkaisee itsenäisesti ennen saapumistaan kansipäällystön kaksi- tai konepäällystön kolmipäiväiselle lähiopetus- ja näyttökoejaksolle.
Opetusyksikössä tapahtuva simulaattori- ja tietokonepohjaisten opetusohjelmien harjoittelu on tiivis kokonaisuus, joten ensimmäinen lähiopetuspäivä jatkuu myöhään iltaan.
Ehdoton edellytys uudelleenkoulutuksen onnistumiseen ja pätevyyskirjan uusimiseen sekä tämän päivän meripäällystön ammatillisen osaamisen vaatimusten täyttämiseen on aktiivinen opiskelu ja hyvä motivaatio.

 
Hakumenettely Erityiseen hyväksyttyyn uudelleenkoulutukseen voi hakea vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella.
 Hakemukseen liitetään kopiot:
- selvitys hakijan työhistoriasta
- meripalvelurekisteriote
- todistukset merenkulkualan koulutuksista
- todistukset määritellyistä ennakkokoulutuksista (jäljempänä)
- voimassa oleva merimieslääkärintodistus

Alkuperäisiä todistuksia tai asiakirjoja ei lähetetä hakemuksen liitteeksi.


Lisätietoja  Kotka Maritime Centre

 Kansipäällystö  Pasi Leino
Lehtori, Merikapteeni
   GSM +358 44 754 9854
   pasi.leino@ekami.fi

 Konepäällystö  Risto Ruuskanen,
Lehtori, Ylikonemestari
   GSM +358 50 596 1074
   risto.ruuskanen@ekami.fi
 
 Meri- ja ilmailuradioasiat Henri Westerberg
Projektiasiantuntija
   GSM +358 50 575 5229
   henri.westerberg@ekami.fi   

  


Uudelleenkoulutuksen rakenne
 KANSIPÄÄLLYSTÖ

A) Ennen uudelleenkoulutukseen osallistumista on hakijalla oltava seuraavat osa-alueet suoritettuina ja todistukset niistä:
1. GOC-radiokoulutus
2. ARPA-tutka
3. Päällystön palokoulutus STCW A-VI/ 3
4. Lääkintähuolto STCW A-VI/ 4-2
5. ECDIS/AIS
6. ISPS - Ship Security Officer
7. Crowd and Crises Management ( matkustaja-alus / ro-ro-matkustaja-alus)
8. Säiliöaluskoulutukset (säiliöalustyypeittäin)
9. IMDG (vaarallisia aineita kappaletavarana kuljettavat alukset)

B) Varsinaisessa uudelleenkoulutus kokonaisuudessa käsiteltävät asiakokonaisuudet:
1) Navigointijärjestelmät, nykyaikainen navigointi ja reittisuunnittelu, ECDIS
2) Standard Maritime Communication Phrases
3) Aluksen kelluvuus, vakavuus, trimmi ja stressi
4) Voimassaoleva merenkulkulainsäädäntö
5) IMO:n konventiot ja koodit
 

Muu käytettävä materiaali (esimerkiksi internetlähteistä):
- FINNLEX, voimassaoleva merenkulkulainsäädäntö
- TRAFI internetsivut


Uudelleenkoulutuksen rakenne

KONEPÄÄLLYSTÖ

A) Ennen uudelleenkoulutukseen osallistumista on hakijalla oltava seuraavat osa-alueet suoritettuina ja todistukset niistä:
1. Päällystön palokoulutus STCW A-VI/ 3
2. Meripäällystön yleinen ensiapu ja terveydenhuolto STCW A-VI/ 4-1
3. Crowd and Crises Management (matkustaja-alus / ro-ro-matkustaja-alus)
4. Säiliöaluskoulutukset (säiliöalustyypeittäin)
5. Merimiestaito ja johtaminen: aluksen kelluvuus, vakavuus, runkorasitukset ja IMON:N konventiot (STCW A-III / 1)

B) Varsinaisessa uudelleenkoulutus kokonaisuudessa käsiteltävät asiakokonaisuudet:
1) Aluksen tekniset järjestelmät
a. Jäähdytysvesi
b. Voiteluaine
c. Polttoaineet
d. Käynnistysilma
e. Höyryjärjestelmä
f. Konevalvonta
2) Öljypäiväkirja ja sen käyttöharjoitukset
3) Aluksen kelluvuus, vakavuus, trimmi ja stressi
4) Voimassaoleva merenkulkulainsäädäntö
5) IMO:n konventiot ja koodit
 

Muu käytettävä materiaali (esimerkiksi internetlähteistä):
- FINNLEX, voimassaoleva merenkulkulainsäädäntö
- TRAFI internetsivut
- Pentti Häkkinen: LAIVAN KONEISTOT 
Hinta

1 OSIO KANSI- JA KONEPÄÄLLYSTÖN ETÄOPISKELUMATERIAALI 
- Materiaalipaketti ennakkotehtäviä varten
- Ennakkotehtävät
- Edellisiin liittyvä opettajatyö

2 OSIO KANSIPÄÄLLYSTÖN LÄHIOPETUS-, SIMULAATTORIHARJOITUS SEKÄ NÄYTTÖKOEJAKSO KOTKASSA (2 PV)   
- Etätehtävien tarkistus ja palaute
- Etämateriaalin osaamistasotentti
- Täydentävät opinnot ja tehtävät lähiopetusaikataulun mukaan
- Reittisuunnitelman teko simulaattoriolosuhteissa
- Ajoharjoittelu ja osaamisnäyttö simulaattorissa / koulualuksella
- Onboard-Napa -tietojärjestelmäsovelluksen harjoitukset, jotka liittyvät aluksen kelluvuuteen, vakavuuteen, trimmiin ja stressiin
      

2 OSIO KONEPÄÄLLYSTÖN LÄHIOPETUS-, SIMULAATTORIHARJOITUS SEKÄ NÄYTTÖKOEJAKSO KOTKASSA (3 PV)      
- Etätehtävien tarkistus ja palaute
- Etämateriaalin osaamistasotentti
- Täydentävät opinnot ja tehtävät lähiopetusaikataulun mukaan
- Simulaattori- / koulualusharjoitukset ja osaamisen näyttökoe
- Aluksen sähköntuotannon harjoitukset
- Propulsiokoneiston käyttöharjoitukset 

Lopullinen hinta koostuu osioiden 1 ja 2 yhteenlasketusta summasta.
Kohdan 2 hintaan voi vaikuttaa alentavasti myös lähiopetuspäivien sijoittuminen muun perusopetuksen oheen tai erillisen pienryhmän koko.
Henkilökohtaisesta tilanteestaan riippuen erityisen hyväksytyn uudelleenkoulutuksen opiskelijalla voi olla mahdollisuus saada tukea rahoitukseen esimerkiksi työllistämis- tai muista sellaisista varoista.